Fashion / ZRODENA PRE SOUBIZNIS - ERIKA JUDINYOVA 4 OK MAGAZ